Lindevang Kirke
kirke i en mangfoldig verden

Foredragsrække: Danmark på vej fra mono- til multikultur

For ikke ret mange år siden var vi danskere ét folk med én kultur, én religion, én etnisk identitet – næsten! - men nu er vi midt i en udvikling på vej mod et samfund med mange kulturer og religioner og etniske identiteter. Mennesker med fremmed klædedragt og levevis bliver danske statsborgere; vi rejser selv ud i verden og påvirkes, og i massemedierne hører vi mere fremmed tale end dansk. Socialt bliver vi også mere forskellige.

Hvad er det, der sker? Det skal vi høre om og tale om 6 aftener i vinterhalvåret. Alle er velkomne til at være med, og det koster ikke noget – undtagen hvis man vil købe en forfriskning for en tier. Man kan deltage én aften eller flere, som man har tid og lyst.

Lindevang Kirkes mødesal Hattensens Alle 12, Frederiksberg

13. september kl. 19.30: Sherin Khankan

Cand.mag i religionssociologi og filosofi; én af Danmarks mest fremtrædende muslimer; og en usædvanlig modig kvinde, der gjorde sig til imam, den første kvindelige i Norden.

Vi har spurgt hende: Muslimernes indvandring er nok den del af det nye Danmark, der tales mest om. Modvilje møder de også. Har du gode råd til os om, hvad vi kan gøre, for at vi kan få det bedre med hinanden? Kommer vi til at leve isoleret fra hinanden? Kan man være dybt uenige om væsentlige ting og alligevel have det venskabeligt med hinanden?

11. oktober kl. 19.30: Søren Bechmann

Ansvh. redaktør på forlaget ”Dansk Sang.” Tidl. konsulent i undervisningsministeriet, forfatter bl.a. til ”Skolesang i 200 år.”

Vi har spurgt ham: Inden for sang og musik er vi mere end på noget andet område gået fra dansk til international kultur. Sang forsvandt som fag i skolen omkring 1960. Hvorfor? Siden er den danske sang langsomt ved at dø blandt yngre mennesker. Bliver der sunget på dansk i dagens Danmark? Hvem kan vi protestere overfor? Hvad er den danske sangs fremtid? Aftenen vil være præget af både fortælling og fællessang.


(Foto: Iben Kaufmann)

15. november kl. 19.30: Helle Christiansen

Chefen for Kirkens Korshær.

Om dem, der er nederst på den sociale rangstige. Hvad er det for mennesker? Hvilke holdninger har de? Hvorfor er de dér, hvor de er? Hvordan skal vi forholde os til dem? (Vi laver den aften en indsamling til Kirkens Korshær.)

10. januar kl. 19.30: Ditte-Marie Post

Uddannet inden for sprog og kulturstudier og sociologi med en BA og MA fra RUC og med mange års erfaring hjemme og udenlands i at leve og arbejde med folk fra andre kulturer.

Hvad er kultur? Hvad er kulturer – i flertal? Og hvad sker der, når kulturer mødes? Hvad er det, der sker, når vi undres, irriteres, eller bare ikke forstår, når vi konfronteres med mennesker fra andre kulturer i nutidens Danmark?

14. februar kl. 19.30: Per Stig Møller

Mag.art. dr.phil., tidl. programchef i Danmarks Radio, formand for radiorådet, folketingsmedlem, miljøminister, udenrigsminister og kultur- og kirkeminister.

I et demokratisk samfund må alle kulturer være ligestillede. Men mister landet så ikke sin sammenhængskraft. Skulle Danmark gerne bestå? Hvorfor egentlig? Hvad binder et lands befolkning sammen til et folk? Er nationalstaternes tid ikke ved at være forbi? Er det ikke dem, der gør EU så svag?

14. marts kl. 19.30: Hans Raun Iversen

Dr. theol. h.c., i over 40 år lektor i Praktisk Teologi ved KU.

Hvilke ændringer sker der – og hvilke burde der ske - i folkekirken, hvis den bliver et af mange religiøse samfund? Skal den til at missionere blandt de ikke-kristne i landet? Hvordan? Der er jo også kristne blandt indvandrerne, ja over 100 immigrantmenigheder. Skal folkekirken ikke være så rummellig, at den optager dem? Kan folkekirken udvikles fra mono- til multikultur?

Henvendelser rettes til:

Ejvind Post

Ewaldsensvej 6 st.tv.

tlf. 20142252

 

Karl Erik Wienberg

Dalgas Boulevard 81 st.tv.

tlf. 29471365

Ophavsret: