Lindevang Kirke
kirke i en mangfoldig verden

Liturgi

Folkekirkens liturgi - mellem frihed og fasthed

Denne rapport er resultatet af det arbejde, som er udført i den liturgiske faggruppe vedrørende autorisation: Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed/orden. Det ene af tre fagudvalg, nedsat af biskopperne i slutningen af 2016. 
Faggruppen har søgt at svare på en række principielle spørgsmål om forholdet mellem frihed og fasthed/orden i den danske folkekirke, som blev stillet i biskoppernes kommissorium. 
Faggruppen har taget udgangspunkt i den dobbelthed, som afspejles i opdraget, nemlig at afdække, hvordan vi fremover i den danske folkekirke bedst muligt understøtter liturgisk fornyelse, samtidig med, at vi bevarer og skærper vores bevidsthed om den rige tradition, gudstjenesten bygger på.

Læs hele rapporten her.

 

Hvem bestemmer? Overvejelser om forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi

Gudstjenestereform handler ikke om bare at opdatere selve ordningerne. Formålet er snarere en fornyelse af selve gudstjenestelivet, så de teologiske udsagn om gudstjenesten kan omsættes til erfaret virkelighed – så der er sammenhæng mellem det, der siges og det, der erfares.

- Fagsekretær og postdoc Jette Bendixen Rønkilde (citat fra rapporten)

Læs hele rapporten her.